Jukka Nylund

Mjukvaruutveckling

Viktiga färdigheter

 • Objektorienterad systemutveckling
 • Configuration Management
 • Webbutveckling
 • Perl 5
 • PHP
 • C++

Huvudsakligt kompetensområde

Jukka har jobbat inom IT sen 1991 och började sin karriär inom Ericsson. Där jobbade han med att införa nya arbetssätt, nya metoder för systemutveckling och att utreda verktyg för test och systemutveckling. Kom tidigt i kontakt med objektorientering och har följt hur konceptet utvecklats sen tidigt 90-tal. Han är van att jobba i både stora och små projekt. Hans karriär tog honom vidare till Saab Aerospace där han ansvarade för att införa och dokumentera nya utvecklingsprocesser. Ledde bland annat arbetet med att ta fram tillämpade processbeskrivningar för några olika utvecklingsgrupper inom JAS Gripen projektet. Efter en tid inom Saab flyttade han vidare till Nokia Home Communications där han ansvarade för att ta fram en Configuration Management process för organisationen. Ett arbete som innebar att införa rutiner och roller i en organisation med lite till ingen erfarenhet av CM.

Under denna tid har han även hållit kontakt med utveckling av programvara. Har både i jobbet och privat genomfört projekt inom Webbutveckling och C++.

Han är van att både leda arbetet och vara en del i organisationen. Van att jobba själv men fungerar lika bra i en projektgrupp. Han har vana av att bygga upp processorganisationer, definiera rutiner och roller för en effektiv utvecklingsorganisation.

Specificerade kompetensområden

Tidigare uppdrag

 • Uppsala Clinical Research center: Där ansvarade Jukka för att utreda organisationens testprocesser och föreslå genomgående förändringar i utvecklingsverksamheten. Han tog fram en övergripande ändringsplan för att förbättra testarbetet, från krav till release.
 • Ellemtel: metodutveckling, Analys och design av testsystem för mobiltelefoni, utredning av metricsverktyg.
 • Ericsson Telecom: utveckling av testprocess och integrationstestprocess, utbildning av processer, dokumentera "best practices" c/c++ programmering.
 • Ericsson Radio Systems: Objektorienterad design av delsystem i basstation.
 • Ericsson Infocom Consultants: Lärare Objektorienterad analys/design.
 • Ericsson Radio Systems: Projektkoordinator i projekt som utvecklade testsystem. Configuration Manager i projekt som utvecklade testsystem.
 • Saab Aerospace: Tog fram och introducerade processer för systemutveckling. Lärare UML.
 • Nokia Home Communications: Ansvarig för CM inom organisationen.

Certifieringar

Scrum ITIL-Foundation