Martin Andersson

Systemutvecklare & utbildare

Viktiga färdigheter

 • .NET C#
 • ASP.NET.MVC
 • SQL
 • JavaScript
 • TDD
 • Scrum

Huvudsakligt kompetensområde

Jag har åtskilliga års erfarenhet av systemutveckling och är en kompetent programmerare såväl som en duktig kommunikatör. Mitt huvudsakliga fokus är på god kodkvalitet genom teamwork, agila metoder och kontinuerlig kommunikation.
Jag har de senaste åren jobbat som konsult med intressanta och stimulerande uppdrag med fokus på webb. Det har också gett mig erfarenhet av att vara med och koordinera stora projekt med många inblandade aktörer och snabba förändringar avseende kravställning.
Tekniskt har det främst innefattat C#.Net, ASP.Net.MVC, Javascript, CSS, SQL, REST, JSON.

 Specificerade kompetensområden
 • SCRUM, Kanban, Extreme Programming, TDD
 • Microsoft .NET Framework 2.0, Microsoft .NET Framework 4.0
 • Microsoft Linq,  Asp.NET MVC, SQL, Microsoft Transact SQL, Microsoft C#, XML

Tidigare uppdrag

 • Tech lead/Serverutvecklare MIKZ
     Utvecklare, tech lead, Arkitekt.
 • Databasoptimering MIKZ   

Certifieringar

Scrum- Master