Arkitektur

Saknar du en kurs? Kontakta oss: 040-61 70 720, info@edument.se


Grundkurser

Software Architecture

Kursen ger grunden till hur du kan utforma dina system så att de kan hantera nya utmaningar och förändringar; hur du får en systemarkitektur som är testbar, skalbar, och säker, och hur du kan undvika att systemet blir en enda stor röra.

Kurslängd: 2 dagar
Läs mer och boka

Fortsättningskurser

Applied Domain-Driven Design in .NET

Kursen lär ut ett direkt, praktiskt sätt att närma sig arkitektur inom affärslivet. Fokus ligger på att producera affärsmjukvara som är mer användbar, testbar, och lättare att förvalta och förstå än konventionella sätt att bygga applikationer.

Kurslängd: 3 dagar
Läs mer och boka

Applied Domain-Driven Design in Java

Kursen lär ut ett direkt, praktiskt sätt att närma sig arkitektur inom affärslivet. Fokus ligger på att producera affärsmjukvara som är mer användbar, testbar, och lättare att förvalta och förstå än konventionella sätt att bygga applikationer.

Kurslängd: 3 dagar
Läs mer och boka

Modern Service Oriented Architecture

Vad betyder egentligen Service-Orienterad Arkitektur? När är det relevant? Varför kan det vara intressant? Vad är riskerna? Hur relaterar det till teknologier som web services, meddelandeköer och servicebussar? Hur passar det in med verksamhetsprocesser, modellering och agilitet? Och - viktigast av allt - hur kan det sättas i arbete för att bygga lösningar som levererar värde, låter verksamheten evolvera, och är hållbara, skalbara och säkra?

Kurslängd: 2 dagar
Läs mer och boka

Schema