.NET

Saknar du en kurs? Kontakta oss: 040-61 70 720, info@edument.se


Grundkurser

Beginning C#

Kursen ger dig en grundläggande introduktion till C# version 6.0 och .NET-ramverket. Vid den här kursens slut kan du på egen hand utveckla applikationer i C#, och förstå grundläggande objektorientering, god design, och hur man effektivt använder Visual Studio.

Kurslängd: 3 dagar
Läs mer och boka

Fortsättningskurser

Beginning ASP.NET MVC 5 with Test Driven Development

ASP.NET MVC är det moderna sättet att utveckla webbapplikationer i dag på .NET-plattformen. Efter kursen kommer du att kunna skapa egna MVC-applikationer som är lätta att underhålla, testa och utöka.

Kurslängd: 3 dagar
Läs mer och boka

Intermediate C#

Den här kursen lyfter upp dig till nästa nivå i C# 6.0 med praktiska kunskaper om de objektorienterade funktionerna som ligger till grund för modern utveckling i C#. Den går bland annat igenom LINQ, lambdauttryck, och generics.

Kurslängd: 3 dagar
Läs mer och boka

Introduction to WPF

Kursen kommer att gå igenom och förklara grundläggande koncept i WPF, samt introducera MVVM-mönstret. Majoriteten av tiden kommer att läggas på att förstå de olika mekanismerna och teknikerna, som exempelvis XAML, databindning och event-modellen i WPF.

Kurslängd: 3 dagar
Läs mer och boka

Introduction to Xamarin

Learn how to write mobile applications in C# using the Xamarin platform. With Xamarin, you get the best of both worlds: plenty of code re-use across iOS and Android, without missing out on full access to native UI components and APIs. Better yet, C#'s asynchronous programming support will help you deliver responsive user experiences.

Kurslängd: 1 dag
Läs mer och boka

Modern TDD in .NET

TDD blir alltmer en accepterad arbetsmodell för utveckling av system. Rätt applicerad driver TDD din arkitektur och ger dig ett mer robust system som är lättare att förvalta, ändra, och integrera med andra system. Eduments utbildare har mångårig erfarenhet av testbar arkitektur, och kan visa praktiskt hur man applicerar tester på ett system.

Kurslängd: 2 dagar
Läs mer och boka

Avancerade kurser

C# Master Class

Kursen lär dig bemästra och ger dig en djupare förståelse i C# och .NET. Fokus ligger på modern arkitektur och utveckling, ren funktionell kod och fokus på verkliga situationer. Du får praktiska färdigheter som låter dig mer effektivt producera bättre program.

Kurslängd: 3 dagar
Läs mer och boka

Day to day software design for .Net programmers

Good software depends on those implementing it making lots of good choices. These individually small choices add up. This course aims to help developers make better design choices by looking at a wide range of topics that need to be considered: the underlying hardware, the way the CLR works, data structure selection, how to use OO effectively, how to create extensible/composable designs, how to work with time, and more!

Populär!
Kurslängd: 3 dagar
Läs mer och boka

Parallel and Asynchronous Programming in C#

Kursen lär dig parallell och asynkron utveckling med concurrent collections, parallella loopkonstrukter, PLINQ, Tasks, de i C# 5 nya nyckelorden async/await, Reactive Extensions (Rx), biblioteket TPL Dataflow och dess Actor-baserade utveckling.

Populär!
Kurslängd: 3 dagar
Läs mer och boka