Modern TDD in .NET


Test-Driven Utveckling (TDD) sätter testning i centrum för utvecklingsprocessen. Istället för att testning blir en tråkig, tidskomprimerad buggjakt som kommer efter implementationen, låter TDD oss använda automatiserade tester för att driva och stödja själva implementationsprocessen. Rätt applicerad kan TDD leda till bättre designad, mer felfri programvara som utvecklare kan känna tillförsikt kommer att utvecklas och utvidgas i takt med nya krav.

Det låter bra, men som alltid hittar vi utmaningar i detaljerna: Hur kan vi skriva automatiserade tester? Varför är det en bra idé att låta tester driva utvecklingen? Hur kan vi hitta tid att skriva tester?

Kursen, utvecklad av Eduments ledande lärare och utvecklare, bygger på en uppsättning verkliga exempel för att visa hur man tillämpar TDD. Självklart guidar vi dig noga igenom de praktiska aspekterna att skriva enhetstester — men det slutar inte där. Vi visar hur tester kan hjälpa designprocessen, hur man får ut mer av tester, och diskuterar de egenskaper bra tester har samt pekar ut olika fallgropar att undvika.

Relevant teori mixat med demonstrationer och övningar ger dig chansen att prova själv.

Dag 1

Straight To The Action: A TDD Spoiler

 • Opening demonstration of using TDD to add a new feature to a system
 • Dissecting the demo: test first, red/green/refactor, regression avoidance
 • Stepping Back: The Big Picture
 • Traditional views of testing, and why they're suboptimal
 • What makes TDD different?
 • Why red/green/refactor?
 • Why not red/green/refactor?
 • Types of test

Baby Steps: Basic Unit Testing

 • What is NUnit?
 • Getting NUnit
 • Test fixtures and tests
 • Assertions
 • The "System Under Test" pattern
 • The "Arrange, Act, Assert" pattern
 • Exercise on writing basic unit tests

Growing Up: Better Unit Test Design and Implementation

 • Factoring out boilerplate with Setup methods
 • Considering happy and sad paths
 • Errors give you next steps just like successes do
 • Testing for exceptions
 • Tell, Don't Ask: Avoiding state inspection
 • Test method granularity
 • Anti-patterns to avoid
 • Testing kata
 • Other test runners
 • The Law of Demeter: Focus on the SUT
 • Exercise on writing better unit tests

Refactoring

 • What refactoring really is
 • Refactor mercilessly
 • You Ain't Gonna Need It
 • Once And Only Once
 • Single Responsibility Principle
 • Feature Envy
 • Exercise on refactoring

Dag 2

Coping With Dependencies: Mocking, Stubbing and DI

 • Why dependencies make testing harder
 • The problem with new
 • The Dependency Inversion solution
 • Refactoring to DI
 • Stubs vs. mocks
 • Stubbing by hand
 • Exercise on dependency injection and stubbing

Oh, The Mockery: Mock/Stub Object Frameworks

 • Why consider a mock/stub object framework?
 • Some of the options
 • Stub objects with Rhino Mocks
 • Mock objects with Rhino Mocks
 • Exercise on using Rhino Mocks

Environmental Issues: Time, UIs, Databases, oh my...

 • Taking control of time
 • Presentation patterns for testable UIs
 • Coping with data access

Higher Order Programming and Testing: IoC without the DI

 • Why Inversion of Control is the really interesting thing here
 • A quick lambda refresher
 • Lambda injection
 • Exercise on lambda injection

Functional Influences: Referentially Transparent Business Logic

 • What is referential transparency?
 • Why is it so desirable when doing automated testing?
 • Behavioural testing and BDD
 • A command/event/aggregate factoring with behavioural tests
 • Exercise on referentially transparent business logic

Where To Put It: Test Organization

 • Solution structure
 • Unit tests and integration tests
 • Organization by system under test
 • Organization by specification

A testing mentality: Fitting tests into the process puzzle

 • Continuous Integration
 • Test Coverage Analysis
 • Commit early and often
 • Continuous Testing
 • Continuous review
 • Frequent releases

Kurskod: T224
Kurslängd: 2 dagar
Pris: 19 500 SEK

DelaBOKA NU

Kursschema

Stockholm
2016
8-dec

Målgrupp

C#-utvecklare som vill börja arbeta med TDD, eller som redan har erfarenhet av TDD men vill förbättra och fördjupa sina kunskaper.

Förkunskaper

Deltagare bör vara vana att arbeta med C# 3 eller uppåt. Kunskap om generics, Linq och lambda-uttryck används omfattande i kursen.

Liknande kurser

Lärare

Martin Andersson Systemutvecklare & utbildare Tore Nestenius Hjälper företag och organisationer med avancerad problemlösning och effektivisering."

Kontakta oss

Kontakta oss gärna för mer information:
Tel: 040-61 70 720
info@edument.se
Alla priser ex moms