C++ for Experienced Developers


Har du arbetat med högnivå/OO-språk som C# eller Java? Finner du dig plötsligt i ett projekt som innehåller C++-kod?

Känns övergången inte så mjuk som du hade tänkt dig?

När man designar applikationer i C++ händer det ofta att fundamentala riktlinjer skiljer sig från många andra språk. I C++ finner du dig plötsligt utan en garbage collector, vilket gör minnesläckor till en direkt risk i varje steg av utvecklingsarbetet. Var du förlorar i minnessäkerhet, vinner du istället i en mångfald av kryptiska kompileringsfelmeddelanden, underliga segmenteringsfel, och fallgropar runt varje hörn.

Den här kursen hjälper dig att hänga med i C++-världen. Den täcker aspekter av både den väletablerade C++03 och de nya funktionerna i C++11. Den utgår från dina tidigare erfarenheter som mjukvaruutvecklare och visar hur man går över till att koda C++ i maskinkodskompileringens värld. Vi går igenom vanliga fel och misstag, och hur man undviker dem. Vi visar även typiska idiom och hur man undviker vanliga problem.

Dag 1

 • Pointers and references
 • Type inference
 • Memory allocations
 • Header files, implementation files and the linker
 • Namespaces
 • Objects - classes, structs and unions
 • Constructors and destructors
 • Exception handling
 • Traditional enums and C++11 enum classes
 • List, vectors and other STL collections
 • Iterators, algorithms and range-based iteration
 • Single and multiple inheritance
 • The diamond problem
 • The oddities called protected and private inheritance
 • Abstract base classes
 • Pure virtual functions
 • Polymorphism in C++
 • The type slicing problem

Dag 2

 • Friend functions
 • Operator overloading
 • The "Rule of Three"
 • Component composition
 • Standard Template Library
 • Templates (and how they differ from generics)
 • Inherited template classes: covariance and variance
 • Template type querying with decltype
 • Explicit template instantiations
 • Template metaprogramming

Dag 3

 • The pImpl idiom
 • The RAII idiom
 • Smart pointers and ownership semantics
 • rvalues, lvalues and Move Semantics
 • Function pointers
 • Lambda expressions
 • Higher-order programming
 • Streams and file management
 • Regular expressions
 • C++11 threads and locks
 • The <chrono> header
 • Tuples
 • C++11 specific STL additions
 • Loading shared libraries at runtime

Kurskod: T191
Kurslängd: 3 dagar
Pris: 24 500 SEK

DelaBOKA NU

Kursschema

Kontakta oss för schema

Målgrupp

Kursen är avsedd som en snabbkurs till C++ för erfarna utvecklare.

Förkunskaper

Du bör helst ha en utmärkt förståelse av objektorienterad programmering i ett minneshanterat språk som C# eller Java. Att kunna lite C++ från start är alltid ett plus, men inte alls obligatoriskt.

Lärare

Eric Lavesson Analytisk och kvalitetsmedveten konsult med en passion för programmering och webbadministrering Erik Man - Stephen Lau Mjukvaruingengör och Lärare

Kontakta oss

Kontakta oss gärna för mer information:
Tel: 040-61 70 720
info@edument.se
Alla priser ex moms